PROGRAM | ZAKWATEROWANIE | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | DO POBRANIA


REKOLEKCJE UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO:
USŁYSZEĆ, ZOBACZYĆ, DOŚWIADCZYĆ
I DAĆ ŚWIADECTWO JEZUSOWI

GŁOSI OJCIEC ANTONI VADAKKEMURY (SAJI) ZE ZGROMADZENIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W INDIACH PRACUJĄCY NA MISJACH UGANDZIE

Kraków-Podgórze

1.07 – 6.07.2019

Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem….to daj się zaprosić do miejsca gdzie „..ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31

Rekolekcje UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO: „Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi” zainicjował w Polsce śp. Ojciec Joseph Bill w 1999 r. Wyrosły na wincentyńskim charyzmacie głoszenia rekolekcji oraz na ogromnym darze ewangelizacji oraz modlitwy o uzdrowienie jaki otrzymał Ojciec Bill, a w ślad za nim Ojciec Antonii Saji i Ojciec George Biju pracujący w Afryce Wschodniej.

Uczestnicy mówią o otrzymanych łaskach pokoju, nawrócenia, umocnienia wiary, uzdrowieniach duszy, psychiki i ciała. Pan Jezus działa poprzez katechezy, modlitwę osobistą, sakramenty.

Zakres tematyczny rekolekcji:

 • Znaczenie Słowa Bożego;
 • Miłość Boża;
 • Jezus, nasz Zbawca;
 • Wiara i łaska;
 • Grzech, żal i pokuta;
 • Matka Boża;
 • Cierpienie;
 • Przebaczenie;
 • Spowiedź;
 • Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne;
 • Eucharystia;
 • Życie małżeńskie i rodzinne;


Rozkład dnia

Każdy dzień rozpoczynamy półgodzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu o 7:30 i kończymy Mszą świętą z kazaniem o godz. 20:00. W ciągu dnia ojciec rekolekcjonista wygłasza cztery konferencje z przerwami na posiłki i odpoczynek podczas których obowiązuje zachowanie ciszy. Każdą konferencję poprzedzamy półgodzinną modlitwą i śpiewem.

Ojcowie Antoni i Biju entuzjastycznie wprowadzają uczestników w tematykę rekolekcji łatwo nawiązując serdeczny kontakt z ludźmi. Zachęcająco przekazują prawdy wiary katolickiej, posługując się plastycznym i obrazowym językiem. W typowej katechezie ewangelizują, przywołując cytaty z Pisma Świętego, dokumentów Kościoła Katolickiego i życia Świętych oraz sięgając po świadectwo własnego życia. Dbają o różnorodność środków przekazu, często posługując się anegdotami, humorem oraz prostymi ilustracjami poruszanych tematów. Niejednokrotnie prowadzą dialog z uczestnikami, zadając im pytania oraz animując krótkie scenki rodzajowe.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

W sobotę 6 lipca 2019 r. o godzinie 14:00 będzie sprawowana Msza święta z modlitwą o uzdrowienie, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również spoza grona uczestników rekolekcji.

 

Zgłoszenia:

wypełnij formularz

email: rekolekcje@ojciecbill.pl

telefon: +48 692 123 518 lub +48 604 128 738