PROGRAM | ZAKWATEROWANIE | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | DO POBRANIA


REKOLEKCJE UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO:
USŁYSZEĆ, ZOBACZYĆ, DOŚWIADCZYĆ
I DAĆ ŚWIADECTWO JEZUSOWI

GŁOSI OJCIEC GEORGE ZE ZGROMADZENIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W INDIACH PRACUJĄCY NA MISJACH W KENII

Redemptoryści, Kraków-Podgórze

9.07 – 14.07.2018

Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem….to daj się zaprosić do miejsca gdzie „..ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31

Rekolekcje UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO pt.: „Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi” zainicjował w Polsce śp. Ojciec Joseph Bill w 1999 r. Wyrosły na wincentyńskim charyzmacie głoszenia rekolekcji oraz na ogromnym darze ewangelizacji i modlitwy o uzdrowienie, jaki otrzymał Ojciec Bill, a w ślad za nim Ojciec Antonii Saji i Ojciec George Biju pracujący w Afryce Wschodniej.

Podczas trwania rekolekcji uczestnicy biorą udział we Mszy św., półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w katechezach i modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne, a na zakończenie sprawowana jest Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Podczas przerw obowiązuje milczenie gdyż są to tzw. „rekolekcje w ciszy”.

Uczestnicy mówią o otrzymanych łaskach pokoju, nawrócenia, umocnienia wiary, uzdrowieniach duszy, psychiki i ciała. Pan Jezus działa poprzez katechezy, modlitwę osobistą, sakramenty.

Zgłoszenia:

wypełnij formularz

email: rekolekcje@ojciecbill.pl

telefon: +48 512 669 827 lub +48 604 128 738