BIOGRAFIA | GALERIA MULTIMEDIALNA


Ojciec Antoni urodził się w Indiach 1 maja 1977 r. jako najstarszy z czworga rodzeństwa. 29 grudnia 2006 przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach filozoficznych w Bangalorze w Indiach, odbył roczną formację pastoralną w Nairobi w Kenii gdzie również kontynuował studia teologiczne w Tagaza College.

Ojciec Antoni towarzyszył Ojcu Bill’owi podczas ostatnich tygodni jego życia. Zgromadzenie św. Wincentego à Paulo w Indiach wyznaczyło go jako następcę Ojca Bill’a w misji prowadzenia rekolekcji „Zobaczyć, usłyszeć, dać świadectwo Jezusowi”.

Krótko po święceniach kapłańskich, Ojciec Antoni podjął prace duszpasterską w miejscowości Uvinza w Tanzanii. Dwa miesiące później, Ojciec Bill będący wówczas Prowincjałem w Afryce Wschodniej powierzył mu funkcję ekonoma, rekolekcjonisty oraz budowniczego Centrum Rekolekcyjnego w Masaka, Uganda.

Od 2008 r. Ojciec Antoni podróżuje po całym świecie głosząc sześciodniowe rekolekcje oraz misje ludowe, a resztę sił i czasu poświęca misjom w Afryce Wschodniej. Pomimo młodego wieku, zaskakuje swoimi doświadczeniami życiowymi – ubóstwem, głodem, ciężką praca ( w wieku 12 lat musiał podjąć pracę aby utrzymywać swoją rodzinę przez pięć lat), chorobą swojej matki. Pomimo tych wszystkich trudności Ojciec promieniuje radością i pokazuje jak wielkie szczęście płynie z miłości Jezusa.

W latach 2013-2018 w związku z rekonwalescencją po chorobie Ojciec pracował głownie w jednej strefie klimatycznej to znaczy w Afryce Wschodniej. W ciągu tego okresu pełnił funkcję przełożonego Domu rekolekcyjno-modlitewnego w Entebbe, wkładał Biblię w niższym seminarium duchownym zgromadzenia oraz prowadził sierociniec DePaul Boys Home, który powstał z jego inicjatywy. W tym czasie prowadził liczne spotkania rekolekcyjne oraz był odpowiedzialny za odbudowę Sanktuarium Cudownego Medalika w Entebbe gdzie jest pochowany Ojciec Bill.